Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Η συνεργασία μεταξύ ψυχολόγων


Ομαδική εργασία. Συναδελφική αλληλεγγύη. Ισοτιμία. Αλληλοσεβασμός.
Λέξεις πολύ συχνά διατυπωμένες στη θεωρία.

Στην πράξη η γνήσια αμοιβαιότητα και η αληθινή αλληλοϋποστήριξη μεταξύ συναδέλφων είναι μάλλον είδος προς εξαφάνιση. Ενώ πολύ αναζητούμε τη λεγόμενη κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση, δυσκολεύομαστε να δεσμευτούμε να δράσουμε σε τέτοια δίκτυα.

Διάφοροι λόγοι μας καθιστούν επιφυλακτκούς ή αδιάφορους στο να συνδεθούμε με συναδέλφους μας: έλλειψη χρόνου, ανταγωνισμός, συνήθεια, δυσκολία αλλαγής της ρουτίνας μας κλπ.

Με τον καιρό αντέχουμε τη μοναξιά του ελεύθερου επαγγέλματος. Πασχίζουμε μόνοι μας να βρούμε λύσεις. Ή απευθυνόμαστε σε έναν επόπτη στην περίπτωση που χρειαζόμαστε παραπάνω βοήθεια.

Η δικτύωση έτσι παραμένει μια θεωρητική κατάσταση. Κι όμως είμαστε εμείς πρώτοι που κινητοποιούμε τους θεραπευόμενούς μας να κοινωνικοποιηθούν. Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι με τις δικές μας κοινωνικές δεξιότητες;

Αναμφισβήτητα η ομαλή συνεργασία σε μια ομάδα είναι δύσκολη διεργασία. Τα μέλη έρχονται αντιμέτωπα με συγκρούσεις. Πολλές φορές η ανεπάρκεια του συντονιστή της ομάδας ενδέχεται να διαλύσει την ομαδική συνοχή. Ακόμα και στην περίπτωση της ομάδας συναδέλφων δίχως αρχηγό εμφανίζονται κλυδωνισμοί και ελλοχεύουν κίνδυνοι διάσπασης.

Η εμπειρία μου σε ομαδικές εργασίες ως φοιτήτρια και σε ομάδες εποπτείας ως εποπτευόμενη έχει επιβεβαιώσει τη δυσκολία συνοχής και αμοιβαιότητας. Προσπάθησα να αποδέχομαι την απογοήτευση ή το θυμό μου μετά το άδοξο, κάποιες φορές, τέλος της ομάδας και να συνεχίζω να εμπλέκομαι σε δίκτυα και συνέργειες.

Η αναζήτηση με οδήγησε στην κοινότητα της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης functional analytic psychotherapy (FAP). Νέα συναισθήματα και βιώματα ήρθαν να προστεθούν μέσα μου: ευγνωμοσύνη, συγκίνηση, αίσθηση του ανήκειν σε μια παγκόσμια ομάδα συναδέλφων, αμοιβαία κατανόηση, αυθεντικότητα, ανάληψη ρίσκου και ταπεινότητα.

Μέσω αυτής της ανάρτησης θέλω να κινητοποιήσω συναδέλφους ψυχικής υγείας να αναζητούν δίκτυα ή ανθρώπους από όπου θα αντλήσουν έμπνευση και θα βελτιωθούν ως επαγγελματίες. Μόνο μέσα από την επαφή με ταιριαστούς άλλους θα καταφέρουμε να συναρμολογήσουμε τα κομματάκια της επαγγελματικής μας ζωής. Και μια τέτοια εικόνα ολοκληρώνει και εμάς τους ίδιους.  


Δεν υπάρχουν σχόλια: