Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Διαφορετική προσέγγιση, ισότιμη σχέση - A different approach, an equal relationship

Πριν από ένα μήνα περίπου δήλωσα για πρώτη φορά συμμετοχή σε ένα workshop του Gestalt Foundation στην Αθήνα. Το Gestalt Foundation διοργανώνει κάθε χρόνο αυτό το workshop όπου διεξάγονται ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από όλους τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. Παράλληλα γίνονται ομάδες από αξιόλογους συντονιστές. Είχα την ευκαιρία να εμπλακώ σε δύο ομάδες εποπτείας με "εμπνευστικούς" συντονιστές και εγκάρδια μέλη. Οι άνθρωποι αυτοί, παλιοί εκπαιδευόμενοι στην προσέγγιση gestalt, γνωρίζονταν από το παρελθόν και συναντιούνται κάθε χρόνο στο workshop. Τους άκουγα να ρωτούν ο ένας τα νέα του άλλου, τους έβλεπα να αγκαλιάζονται και να δείχνουν τη χαρά τους που συναντιούνται και πάλι.
Παρά το γεγονός ότι ήμουν ένα άγνωστο πρόσωπο προερχόμενο από διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση, ένιωσα αμέσως την αποδοχή και τη ζεστασιά τους. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος ανταγωνισμού, καμία υπεροπτική ματιά. Μέσα σε αυτό το κλίμα κατάφερα να ενσωματωθώ και να αλληλεπιδράσω. Με ευχαρίστησε και με συγκίνησε η ατμόσφαιρα συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού.
Η αποδοχή και η ισοτιμία μεταξύ συναδέλφων δεν είναι καθόλου δεδομένα προσόντα...

********************************************************************************
A month ago I participated for the first time in a workshop by Gestalt Foundation in Athens. This workshop is organized every year and all the trainees and the trainers make interesting presentations. At the same time there are groups being coordinated by remarkable facilitators. I had the chance to participate in two supervision groups consisted by inspiring coordinators and warm members. These members knew each other as trainees in gestalt therapy and meet every year in this workshop. I heard them talking to each other with eagerness and watched them hugging and smiling.
Despite the fact that I was a non familiar face coming from a different therapeutic approach, I felt immediately their acceptance and their warmth. There was no trait of competitiveness nor a glance of disapproval. In this setting I managed to adjust myself and interact. I was glad and touched by the atmosphere of colleagues' solidarity and respect.
Acceptance and equality between therapists is not a "de facto" situation...

Δεν υπάρχουν σχόλια: